Een nieuw scoutsjaar is gestart, en daarmee gepaard:
- een nieuw jaarthema "minder is meer"
- nieuwe DC's Mathias, Pieter, Emilie en Joris

Facebook likebox

Hopper Winkel