Een nieuw scoutsjaar is gestart, en daarmee gepaard:
- een nieuw jaarthema "grenzeloos groeien"
- nieuwe DC's Sorre & Mathias

Curieus waar de leiding in ons district alemaal vandaan komt? Bekijk dan zeker onderstaande kaart:

rupel.png

We zijn weer gestart aan een nieuw jaar.

Dit jaar staan de nieuwe DC's tot uwer beschikking:

Jiska

Lieve

Sorre

Binnenkort meer info over dit fantastische trio.

Facebook likebox

Hopper Winkel